DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Endoskopi Ünitesi

Güncelleme Tarihi: 21/04/2018

          Bölüm Hakkında

Endoskopi Ünitemiz; hastanemizin poliklinikler girişi bodrum katında yer almaktadır. Video endoskopi cihazları ile modern bir şekilde donatılan Endoskopi Ünitemizde tanı ve tedaviye yönelik tüm endoskopik girişimler Genel Cerrahlarımız tarafından uygulanmaktadır. Ünitemizde yapılan tüm girişimler hasta konforunun sağlanması açısından sedasyon (uyku hali)  ile yapılmaktadır.

Endoskopi ünitemizde aşağıdaki işlemlerin tamamı yapılabilmektedir:

  1. Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisi
  2. Rektoskopi
  3. Sigmoidoskopi ve kolonoskopi
  4. Üst (mide ve oniki parmak bağırsağı) ve alt gastrointestinal (kalın bağırsak)  sistem kanamalarının tanı ve tedavisi (Skleroterapi)
  5. Üst ve alt gastrointestinal sistem poliplerinin alınması (polipektomi)
  6. Reflü hastalığı tanı ve tedavisi
  7. Özefagial empedans uygulaması
  8. Hemoroid tanı ve tedavisi

Hastanemizde ayrıca Ganstroenteroloji Uzmanımız tarafından Gastroenteroloji polikliniğinde yer alan Endoskopi ünitesinde de Endoskopik işlemler yapılmaktadır.