T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Atatürk Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Atatürk Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Medikal Onkoloji ve Kemoterapi Ünitesi

Güncelleme Tarihi: 26/03/2019

Onkolojik Hastalıkların tanı ve tedavisi birçok uzmanlık dallarının işbirliğini gerektirmektedir. Tedavisi güçtür. Erken tanı önemlidir. Cerrahi ve radyoterapi lokal tedavi yöntemleri olup, onların arkasından kemoterapi ve immünoterapi gibi sistemik tedaviler uygulanmaktadır. Kemoterapi sitotoksik ilaçlarla yapıldığı için özel bir ihtisas konusudur. Etkili dozlarda, fakat hastayı yan etkilerden koruyarak yapılması gereklidir. Bütün bu branşların koordinasyonu ve uyumlu çalışması hastanın tüm yukarıdaki tedavilerden en iyi şekilde faydalanması ancak Tıbbi Onkoloji Uzmanı tarafından koordine edilmesi ile mümkün olmaktadır.

Hastanemiz bünyesinde 2017 yılından bu yana Tıbbi Onkoloji Bölümü faaliyet göstermektedir. Kemoterapi Ünitemizin bünyesinde Medikal Onkoloji Uzmanı, sertifikalı hemşire, bilgi işlem personeli ve temizlik görevlisi görev yapmaktadır. Kemoterapi Ünitemiz ayaktan gündüz tedavi ünitesi olup 5 yatağa sahiptir. Günlük 6-8 hastaya hizmet vermektedir.