QR Kod ile İlaç Listeleme
06 Ekim 2023


Hastanemizde Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) kapsamında;

-          Kağıt kullanımını azaltmak,

-          Teknolojinin kolaylıklarından faydalanmak,

-          Maliyeti azaltmak,

-          Zaman yönetimini etkin bir biçimde sürdürmek hedeflenerek her klinikte (acil, yoğun bakım, dahili ve cerrahi klinikler, kemoterapi ünitesi, diyaliz ünitesi vb.) bulunan ilaç hazırlama alanlarında toplamda yaklaşık 100er sayfayı bulan ilaç listeleri QR kodlu olarak kullanıma sunulmuştur. QR kod kullanımı ile birlikte, 28 ayrı listeye kolay erişim sağlanmaktadır.


Uygulama Adı: İlaç Hazırlama Alanlarında QR Kod İlaç Listeleri

Sağlık Tesisi Adı: Düzce Atatürk Devlet Hastanesi 

Neden İhtiyaç Duyuldu: Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) kapsamında “Özel nitelikli ilaç gruplarına yönelik listeler hazırlanmalıdır”, “Listeler kullanım alanında bulunmalı ve etkin kullanılmalıdır” standartları yer almaktadır. Hastanemizde 28 adet ilaç listesi hazırlanmış olup ilaç uygulama alanlarında şömiz dosyalar içerisinde matbu şekilde yer almaktadır. Şömiz dosyaların içerisinde birden çok sayfalı listelerin etkin kullanımı ve ilgili listelerin dosya içerisine konulması nedeniyle ihtiyaç halinde bulunması zorlaşmaktadır. Bu nedenle QR kod oluşturularak tüm listelere teknoloji kullanımı, kolay ve hızlı erişimin sağlanması, kağıt kullanımının azaltılması hedeflenerek ihtiyaç duyulmuştur.

Hangi Alanda Uygulandı: İlaç uygulaması yapılan tüm hizmet birimleri (Eczane, Acil servis, yoğun bakım, klinikler, ameliyathane vb.)

Ne zaman uygulandı / Sürekli mi: Kasım 2022 itibariyle, sürekli 

Nasıl Uygulandı: Kalite Birimi koordinasyonuyla Bilgi İşlem Birimi ile QR kod oluşturularak, hastanemiz web sitesine yüklenen ilaç listeleri dokümanları QR koda tanımlanmıştır. QR kodlar ilaç hazırlama alanlarına PVC kaplanarak yapıştırılmış, tüm kullanıcılara eğitim verilmiştir.

Kim tarafından uygulanabilir: Tüm Sağlık Tesisleri

Ne İşe Yaradı: Hastanemizde ilaç listelerine online olarak hızlı ve kolay erişim sağlanmıştır. Aynı zamanda QR kod içerisinde yüksek riskli, kırmızı reçeteli ve yeşil reçeteli ilaç listeleri renklendirilerek bu listelerin daha belirgin olması sağlanmıştır. Toplamda 28 listeden oluşan ilaç listeleri yaklaşık olarak 100 sayfadan oluşmaktadır. QR kod sayesinde kağıt kullanımına gerek kalmamıştır. Böylece fiziki koşulların etkin kullanımı sağlanarak maliyetin azaltılmasına, zaman yönetiminin etkili şekilde sürdürülmesine katkıda bulunulmuştur.