Klinik Hakkında
27 Mayıs 2022

  • Hastanemiz acil servisi zemin katta, hastanenin ana girişinden farklı girişi olan deneyimli ve dinamik bir kadro ile 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.
  • Acil servisimiz, 3. seviye olarak hizmet vermekte olup; ilk kabulde sağlık görevlisi tarafından sağlık bakanlığınca belirlenmiş olan  TRİAJ sistemi-renk uygulaması (hastaların sağlık durumlarının aciliyet durumlarına göre ayrılması ve öncelik verilmesi sistemi) uygulanmaktadır.
  • Her vardiyada 24 saat görevli en az 1 tane acil tıp uzmanı , 5 adet pratisyen hekim ve sağlık personeliyle hasta güvenliği ve memnuniyeti ön planda tutularak nitelikli sağlık hizmeti verilmektedir.
  • Modern tıbbi cihazlar ile donatılmış olan acil serviste; Yeşil alan ve sarı alan 1-2 poliklinikleri, müşahede odası, çocuk acil odası, travma odası, resüsitasyon odası, cerrahi müdahale odası ve enjeksiyon odası bulunmaktadır.
  • Acil serviste her türlü acil tahlil ve  acil radyolojik tetkikler , 24 saat boyunca en hızlı şekilde yapılmaktadır.
  • Hastanemizin yoğun bakım ünitesi ve ameliyathanelerinin acil servisten kolay erişilebilir bir konumda olması her branştan acil hastayı kolaylıkla kabul ve tedavi etme olanağı sağlamaktadır.