Personel ve Özlük İşleri Birimi
12 Aralık 2018

1)Personel özlük birimine müracaat eden personelin, ihtiyacı doğrultusunda izin formu sistem üzerinden hazırlanır ve sisteme izin kaydı işlendikten sonra birim sorumlusu ve üst amirlerince imzalaması için izin formu personele verilir. İmza işlemlerinden sonra form teslim alınıp kişinin şahsi dosyasında saklanır.

2) Personelin hastalığı nedeni ile almış olduğu rapor personel özlük birimine ulaştıktan sonra EBYS üzerinden Rapor İzin Onayı hazırlanarak “rapor ve iş göremezlik” belgeleri de iliştirilip ilgili birim sorumlusu, bağlı bulunduğu Müdürlük tarafından paraflanarak Başhekimlikçe onaylanır Rapor tarihleri personel modülüne girişleri işlenir. Raporlar personel özlük dosyasına kaldırılır.

3) Göreve yeni başlayan veya görevden ayrılan personelin sistemden girişinin yapılması ya da sistemden kaydının silinmesi.

4) Personel tarafından düzenlenip özlük birimine ulaştırılan dilekçelere, personelin talepleri doğrultusunda ivedilikleri de dikkate alınarak cevap yazıları hazırlanır. Personel ile ilgili diğer kurum içi ve kurum dışından özlük birimine ulaştırılan yazıların gereği yapılarak, cevap yazıları hazırlanıp, imzalanmak üzere ilgili makama sunulur. Yazılan her yazının bir nüshası arşivlenerek saklanır.

5) 657 Sayılı Kanunun 4-b maddesine göre sözleşmeli olarak görev yapan personel için, mevcut sözleşmede yeni yasalar çerçevesinde yapılan değişikliklerle ilgili olarak Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görüşleri doğrultusunda her yılın Ocak ayı başında yıllık sözleşmeler 3 nüsha olarak hazırlanır. Hastanemizde sözleşmeli olarak görev yapan tüm personele duyurulur ve imzalanması sağlanır. Personel tarafından imzalanan sözleşmeler imzalanmak üzere Rektörlük Personel Daire Başkanlığı kanalıyla Rektörlük Makamına sunulur.

6) Aday memur hizmet içi, hazırlayıcı ve temel eğitim koordinasyonunun sağlanması.

7) Personel dolu-boş kadro değişikliğine ilişkin değerlendirmenin Amirlerle yapılarak yazışmalarının sağlanması

8) Personel Emeklilik işlemlerinin yapılması.

9) Personel Eğitim İntibak yazışmaları.

10) Personel unvan değişikliği taleplerine yönelik yazışmalar

11) Personel sendika üyelik-istifa yazışmaları ve Sendika Genel Merkezi istifa bildirim işlemleri.

12) Personel kongre ve eğitim görevlendirmelerinin yapılması.

13) Personel Tebliğleri ve personele duyuruların yapılması

14) Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yapılması

18) Askerlik sebebiyle ayrılış ve başlayış işlemlerinin yapılması.

19) Geçici görevle gelen giden personellerin işlemlerinin takibinin yapılması

15)  Mahkemelere,  sicil  dosyalarına  istinaden  istemiş  oldukları  bilgi  belgelerin  temini