GÖSTERGE ANALİZ TOPLANTISI
20 Kasım 2023


Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında hastanemizde kaliteli sağlık hizmeti sunmaya yönelik verilen her hizmetin etkinliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla takip edilen göstergelere ilişkin düzenli olarak yapılan “Gösterge Analiz Toplantısı” nın 6 aylık analizi hastane yöneticilerimiz, gösterge sorumlularımız ve bölüm kalite sorumlularımızın katılımıyla 08/08/2019 tarihinde hastanemiz konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. Toplantıda elde edilen verilerin analizi yapılarak, ulaşılamayan hedeflere yönelik iyileştirme çalışmaları planlanmıştır.