İyi Uygulama Örnekleri
24 Nisan 2018

1. Hastalarımızın MHRS kullanımını arttırmaya yönelik ve randevulu muayeneye teşvik amacıyla hastanemiz poliklinik asansör kapılarına görsel MHRS afişleri yapılmıştır.


iyiuygulama1.jpg
iyiuygulama2.jpg

2. Gebe Bilgilendirme sınıfına eğitim materyalleri alınarak Gebe Okulu eğitimlerinin daha aktif ve uygulamalı yapılması amaçlanmıştır.


iyiuygulama3.jpg
iyiuygulama4.jpg

3. Psikiyatri poliklinik bankolarına Çalışan Güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar kapsamında Güvenlik Butonu yapılmıştır. Bu sayede çalışanlarımızın ihtiyaç halinde Güvenlik Personeli desteğine kolay ulaşmaları hedeflenmiştir.


iyiuygulama5.jpg
iyiuygulama5-1.JPG
iyiuygulama6.jpg

4. Hastanemizin birçok alanında bulunan cam kapıların hasta ve çalışan güvenliği açısından tehdit oluşturmaması amacıyla uyarı yazısı yapılmıştır.

iyiuygulama7.jpg

5. Engelli vatandaşlarımızın hastanemizde daha kolay hizmet almalarını sağlamaya yönelik poliklinik girişine engelli yardım ekranı konularak hizmet vermeye başlamıştır.

iyiuygulama8.jpg