KBRN
11 Aralık 2018


Kimyasal Biyolojik, Radyolojik, Nükleer


KBRN Nedir: Kasten, kazaen veya doğal afetler sonucu kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehlikeli maddelerden ortama yayılarak insan ve çevre üzerine birçok olumsuz etkiler oluşturan tehlikeli maddelerin hepsini ifade eder.

Kimyasal, biyolojik, radyoaktif, nükleer tehdit ve tehlikelere karşı halkın sağlığının korunması, can kaybının en aza indirilmesi, gerekli tedbirlerin alınması ve olası KBRN vakalarında tedavinin en hızlı şekilde yapılması amacıyla hizmet vermektedir.

KBRN dekontaminasyon ünitemizde iki ayaktan ve bir sedyeli olmak üzere toplam 3 adet duş mevcut olup gerekli donanım ve ekipmana sahiptir. Ayrıca acil servis içinde, dekontaminasyon yapılan hastaların tedavilerinin yapıldığı izolasyon odamız mevcuttur.

KBRN ünitesi ve acil serviste çalışan personellerimize, KBRN vakalarına müdahale ile ilgili gerekli eğitimler verilmiştir.

Kimyasal Biyolojik, Radyolojik, Nükleer

KBRN Nedir: Kasten, kazaen veya doğal afetler sonucu kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehlikeli maddelerden ortama yayılarak insan ve çevre üzerine birçok olumsuz etkiler oluşturan tehlikeli maddelerin hepsini ifade eder.

Kimyasal, biyolojik, radyoaktif, nükleer tehdit ve tehlikelere karşı halkın sağlığının korunması, can kaybının en aza indirilmesi, gerekli tedbirlerin alınması ve olası KBRN vakalarında tedavinin en hızlı şekilde yapılması amacıyla hizmet vermektedir.

KBRN dekontaminasyon ünitemizde iki duş mevcut olup gerekli donanım ve ekipmana sahiptir. Ayrıca acil servis içinde, dekontaminasyon yapılan hastaların tedavilerinin yapıldığı izolasyon odamız mevcuttur.

KBRN ünitesi ve acil serviste çalışan personellerimize, KBRN vakalarına müdahale ile ilgili gerekli eğitimler verilmiştir.

Kimyasal Biyolojik, Radyolojik, Nükleer

KBRN Nedir: Kasten, kazaen veya doğal afetler sonucu kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehlikeli maddelerden ortama yayılarak insan ve çevre üzerine birçok olumsuz etkiler oluşturan tehlikeli maddelerin hepsini ifade eder.

Kimyasal, biyolojik, radyoaktif, nükleer tehdit ve tehlikelere karşı halkın sağlığının korunması, can kaybının en aza indirilmesi, gerekli tedbirlerin alınması ve olası KBRN vakalarında tedavinin en hızlı şekilde yapılması amacıyla hizmet vermektedir.

KBRN dekontaminasyon ünitemizde iki duş mevcut olup gerekli donanım ve ekipmana sahiptir. Ayrıca acil servis içinde, dekontaminasyon yapılan hastaların tedavilerinin yapıldığı izolasyon odamız mevcuttur.

KBRN ünitesi ve acil serviste çalışan personellerimize, KBRN vakalarına müdahale ile ilgili gerekli eğitimler verilmiştir.