Hasta Hakları
10 Mayıs 2018

Hizmetten Genel Olarak Faydalanma ve Eşitlik İçinde Hizmete Ulaşma:

Sağlık hizmeti alan hastalar, hasta yakınları hastanemize başvuran her birey, kültürel, din, dil, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın, sosyal değerlere saygılı, onur, güvenlik ve huzuru koruyan rahat bir ortamda tüm hizmetlerimizden yararlanma hakkına sahiptir. Hastalarımız hastanemizin sunduğu tanı ve tedavi imkânlarını ve hizmetlere nasıl ulaşacağı konusunda bilgilendirme hakkına sahiptir.

Bilgilendirme ve Onay Hakkı Hastalarımız;

Kendileri veya yasal temsilcileri kanalı ile önerilen tıbbi girişimleri ve her bir girişimin potansiyel risk veya yararlarını, Önerilen girişimlerin alternatiflerini, Tedavisiz kalmanın sonucunda, gelişebilecek komplikasyonları, sağlık durumları konusunda anlayabileceği dil ve yöntemle tam bilgi alma hakkına sahiptir.. Hastalarımız hastalığı ile ilgili ciddi yan etki riski, ölüm riski, nekahat ile ilgili problemler, tedavi sonucu gibi konularda bilgilendirme yapıldıktan sonra uygulanacak tedaviye karar verme veya reddetme hakkına sahiptir. Hastalarımız bu hakkı kullandığı takdirde, yapılacak işlemlere ‘onay verdiğini’ kabul etmiş sayılır. Önerilen tedaviyi reddeden hastalar kurumun diğer bakım ve tedavi imkânlarından yoksun bırakılmaz. Hastalarımız, şikâyetçi olduğu hastalığın doğru değerlendirilmesi ve tedavisi konusunda bilgi alma hakkına sahiptir. Hastalarımızın ve ailelerinin (yakınlarının)organ ve diğer dokuları bağışlama konusunda bilgi alma hakları vardır. Hastalarımız hastane misyonu hakkında açıkça bilgi alma hakkına sahiptir.

Kurum ve Kuruluşu Seçme ve Değiştirme Hakkı:

Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir.

Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı:

Hastalarımız kendi tedavilerinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı:

Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmasının yanısıra hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurmasını isteme hakkına sahiptir.

Mahremiyet (Gizlilik) Hakkı: 

Hastalarımız tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkına sahiptir. Hastanemize başvuran tüm bireylerin sağlık durumu, tıbbi durumu ve kişiye özel tüm bilgiler ölümünden sonra bile gizli kalacak biçimde korunur. Hastaya ait bu bilgiler hastanın açık izni veya mahkeme kararı üzerine açıklanabilir.

Saygı Gösterme Hakkı:

Hastalarımızın her zaman ve her türlü şartlarda kişisel itibarı korunarak, saygılı, şevkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptir.

Konsültasyon İsteme Hakkı:

Hastalarımız tanı ve tedavi konusunda konsültan hekim çağırma hakkına sahiptir. Konsültan hekim tedavisini önerir ancak hastanın birinci hekimi işleme onay verir.

Dini Vecibeleri Yerine Getirme Hakkı:

Hastalarımız tedaviye engel olmadığı sürece dini farklılık gözetmeksizin dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir.

Güvenlik Hakkı:

Herkesin sağlık kurumunda güvenlik içinde olma ve bunu isteme hakkı vardır. Hastaların, ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli önlemler hastanemiz tarafından alınmaktadır. Hastanemizde çocuklar, engelli bireyler ve yaşlılar (yalnız, bakıma muhtaç, refakatçisi olmayan) için uygun koruma önlemleri alınmıştır.

Refakatçi ve Ziyaretçi Bulundurma Hakkı:

Hastalarımız, hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ziyaretçi kabul etmek ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.

Şikayet, Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı:

Hasta ve hasta ailesi, hasta haklarının ihlali halinde hastanemizde şikâyet mekanizmasının başlatılması, gözden geçilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilme hakkına sahiptir.

Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları Hastalarımız kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.

Tetkik ve Tedavi Bedelleri Hastalarımız tedavi öncesinde, tedavi hizmet bedellerini öğrenme ve daha sonra aldıkları hizmet karşılığında ödediği bedellerin faturasını isteme ve alma hakkına sahiptir.