Klinik Hakkında
27 Mayıs 2022

  • Hastanemizde Cildiye alanında; poliklinik hizmetleri 2. Katta, yatan hasta hizmetleri ise zemin kat kliniklerde yürütülmektedir.
  • Cildiye polikliniğinde kriyoterapi işlemi yapılarak hasta ihtiyaçları karşılanmaktadır.
  • Cildiye alanında; cilt hastalıkları kapsamında yer alan hastaların ve hastalıkların tedavi ve takipleri 24 saat kesintisiz icap usulüyle sürdürülmektedir.