Hasta Ziyaretleri İle İlgili Genel Kurallar
03 Ekim 2022


 HASTA ZİYARETLERİ İLE İLGİLİ GENEL İLKELER

 • Genel Ziyaret Saatleri: Hafta içi13:00 – 14:00 / 19:00 – 21:00 saatleri ve hafta sonu 13:00-15:00/ 19:00-21:00 saatleri arasındadır.
 • Ziyaretler aynı anda en fazla 2 kişi ile sınırlı olmalı ve diğer hastaları rahatsız edecek derecede YÜKSEK SESLE KONUŞULMAMALIDIR.
 • Hastanın yanında fazla sayıda ziyaretçi bulunması, hastaların ve ziyaretçilerin sağlığı açısından sakıncalıdır.
 • Acil durumlarda ve ziyaret saatleri dışındaki ziyaretler, hastanın doktoru / hemşiresinin onayı ile yapılmalıdır.
 • Çocuk hastaların kardeş ve arkadaşları tarafından ziyaret edilebilmesine yönelik düzenleme mevcuttur. Hastanemizde; çocuk hastaların kardeş ve arkadaşları, en az bir yetişkin refakatinde, ziyaret saatlerinde 15 dakikayı geçmeyecek şekilde ziyarette bulunabilirler.
 • Doğum yapan anneler Doğumhane ’den Kadın Doğum Servisi’ne alındıktan sonra kendi çocukları tarafından en az bir yetişkin refakatinde 15 dakikayı geçmeyecek şekilde ziyaret edilebilirler.
 • Çocuk hastaların kardeş ve arkadaşları dışında kalan, 10 yaş altındaki çocuklar ziyaret amaçlı kliniklere ve hasta odalarına kabul edilmez. Zorunlu hallerde başhekim veya nöbetçi hekimin izni ile çocukların ziyaretine müsaade edilebilir.
 • Ateş, öksürük ve balgam çıkarma gibi şikâyeti olanlar, bilinen bir enfeksiyon hastalığı olanlar, herhangi bir kronik hastalığı olan kişiler ve enfeksiyona yatkın olan kişilerin (bağışıklık sistemi zayıf) hasta ziyareti için başvurmaları sağlıkları açısından sakıncalı olabileceğinden ziyarette bulunmamalıdır.
 • Ziyaretler mümkün olduğu kadar (tercihen en fazla 10-15dk.) kısa olmalıdır.
 • Herhangi bir sıhhi ve tıbbi sakınca olmadıkça kurumlara yatan tutuklu ve hükümlüler Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik kapsamına uygun olacak şekilde haftada bir gün 10 dakika infaz ve koruma memuru nezaretinde ziyaret edilebilirler. Bu ziyaret saatinde Cumhuriyet Başsavcılığının görevlendirmesine göre infaz ve koruma memuru tarafından kurumda ziyaretçiler görülür, üzerleri aranır ve ziyarete izin verilir. Kurum idaresi, tutuklu ve hükümlüleri ve gelen ziyaretçileri seçme ve araştırma yönünden sorumlu tutulmaz. Bunun sorumluluğu cezaevi görevlilerine aittir.


ZİYARETÇİLERIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

 • Pandemi hastalığı olması durumunda hasta ziyareti KESİNLİKLE YASAKTIR.
 • Hasta ziyareti ziyaret saatlerinde yapılmalıdır.
 • Hasta yataklarına oturulmamalı ve hasta eşyaları kullanılmamalıdır. (Hasta ve Ziyaretçinin sağlığı açısından)
 • Hastaya veya hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır.
 • Ziyaret öncesi ve sonrası eller mutlaka yıkanmalıdır.
 • Hastalarımızın sağlığı ve servis düzeni açısından gürültü yapılmamalıdır.
 • Hastalara doktorunun izni olmadan herhangi bir yiyecek ve içecek (su hariç) getirilmesi yasaktır.
 • Hasta yanında hastane yemeği dışında herhangi bir şey yenilip içilmemeli ayrıca hastalara da herhangi bir yiyecek verilmemelidir.
 • Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemelidir.
 • Hasta ziyaretlerinde; hastane enfeksiyonlarını önlemek amacı ile hastanemizin Enfeksiyon Kontrol Komitesinin (EKK) almış olduğu karar doğrultusunda yatan hasta servislerine canlı ve yapay çiçek kabul edilmemektedir.       
 • Gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalı, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
 • Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.
 • Ziyaret saati dışında gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır.
 • Ziyaret süresi sonunda görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hasta odaları terk edilmelidir. (hastaların tedavi saatlerinin olması nedeniyle)
 • Hastanemizde bütün odalarda yatak başucunda bulunan hemşire çağrı düğmesi ihtiyaç anında kullanılmalıdır.
 • Ziyaretçiler hastane içinde tütün ve alkollü içecekler kullanamaz. Kullananlar hakkında yasal hükümler uygulanacaktır. Güvenlik çalışanlarımız bu kuralları uygulamak zorundadır.
 • Hastanemizde 4207 sayılı kanun gereğince SİGARA İÇİLMEMEKTEDİR. İçenlere para cezası uygulanmaktadır. Sigara izmariti atanlara ve çevreyi kirletenlere de para cezası uygulanmaktadır.
 • Hastanemizin Merkez binamız bahçesinde (acil ve poliklinik) ve Muncurlu binası zemin katında kantin hizmeti sunulmaktadır.
 • Hastanemiz güvenliğiniz için 24 saat güvenlik kamerasıyla izlenmektedir. Güvenlik görevlilerimiz, her türlü paketi kontrol etmeye ve olabilecek olaylara karşı müdahale yetkisine sahiptir. Gece; yalnızca nöbetçi sağlık personelinin bulunması nedeniyle gereksiz meşguliyetlerle hizmet kalitesinin düşürülmemesi, hasta ve çalışan güvenliği, uyuyan hastaların rahatsız olabilme ihtimalleri sebebi ve Hasta haklarının ihlalini önlemek amacıyla GECE ZİYARETLERİ önerilmemektedir.