Kalite Birim Çalışmaları
23 Ağustos 2019

2018 yılı Bölüm Kalite Hedeflerinin analizi 05/02/2019 tarihinde Hastane Yönetimi ve Bölüm Kalite Sorumlularının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda Bölüm Kalite Sorumluları tarafından SKS Hastane Seti içerisinde yer alan tüm bölümlerin 2018 yılı için koydukları kalite hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı değerlendirilmiş, ulaşılamayan hedeflere yönelik iyileştirme çalışmaları planlanmıştır. Aynı zamanda toplantıda 2019 yılı Bölüm Kalite Hedefleri belirlenmiştir.