Laboratuvar Hizmetleri
26 Mart 2019

Laboratuvarlarımız Poliklinikler girişi bodrum katta yer almaktadır. Hastanemizde hizmet vermekte olan laboratuvarlar;

  • BİYOKİMYA LABORATUVARI
  • MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
  • KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ
  • PATOLOJİ LABORATUVARI

Merkezi olarak konumlandırılmış olan laboratuvarlarımızda her birim birbirinden bağımsız kalite standartları baz alınarak kendi kriterlerine göre hizmet vermektedir. Mesai saatleri içinde rutin tetkikler çalışıldığı gibi 24 saat süresince acil tetkikler için ayrılmış cihazlar sayesinde kısa sürede sonuca ulaşılması sağlanmaktadır.

Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarları girişinde bulunan Numune Alma Birimlerinde gerekli kan tetkikleri alım işlemi gerçekleşmekte ve aynı alanda yer alan Numune Kabul Birimi tarafından tetkiklerin kabulü yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılması sağlanmaktadır.

Hastanemiz Biyokimya Laboratuvarı 3 Biyokimya Uzmanı ve 12 Laboratuvar Teknisyeni ile 7/24 saat esasına göre sürekli hizmet vermektedir. Laboratuvarımızda iç kalite kontrol çalışmaları yapılmaktadır. Laboratuvarımıza Acil Servisten gelen numuneler için 90 dakika içerisinde sonuç verirken, ayaktan rutin muayene için gelen hastalara ait numunelerin sonuçları ise 24 saat içinde sonlandırılmaktadır.

Hastanemiz Biyokimya Laboratuvarında;

* Rutin biyokimya testleri
* İdrar biyokimya testleri
* Hormon testleri
* Kardiak marker testleri
* Koagulasyon testleri
* T.İ.T. (Tam Otomatik)
* Hba1c

Her türlü kan tetkiki sonuçlarınızı Laboratuvarlarda bulunan sekreterlerden alabileceğiniz gibi istemi yapan hekim tarafından da bilgisayar ortamına aktarılarak polikliniklerde görülebilmektedir.

Laboratuvar Sonuç Verme Sürelerimiz;

BİYOKİMYA LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRELERİ

Aşağıdaki süreler laboratuvar kabulü yapıldığı andan itibaren geçerlidir.

BİYOKİMYASaat 12:00’ye kadar laboratuar kabulü yapılan5 saat
Saat 12:00’den sonra kabulü yapılanların24 saat
HORMONSaat 12:00’ye kadar laboratuar kabulü yapılan5 saat
Saat 12:00’den sonra kabulü yapılanların24 saat
HbA1cSaat 12:00’ye kadar laboratuar kabulü yapılan5 saat
Saat 12:00’den sonra kabulü yapılanların24 saat
KOAGÜLASYON5 saat
TİT(TAM İDRAR TAHLİLİ)5 saat

 

ACİL BİYOKİMYA LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRELERİ

BİYOKİMYA90 dakika
TROPONİN90 dakika
β- HCG90 dakika
TİT90 dakika
KOAGÜLASYON90 dakika

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRELERİ

HEMOGRAMSürekli240 DAKİKA
SEROLOJİ TESTLERİ11:00’e kadar gelen örnekler24 SAAT
11:00’den sonraki örnekler48 SAAT
Tekrar alınan numuneler72 SAAT
SEDİMANTASYONSürekli240 DAKİKA

 

ACİL MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARISONUÇ VERME SÜRELERİ

HEMOGRAM 60 dakika
GAİTADA GİZLİ KAN 60 dakikaPATOLOJİ LABORATUVARI HİZMETLERİ

Patoloji laboratuarında çalışılan tüm test ve uygulamaları içerir. Laboratuarımızda Sağlık Bakanlığı Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen (SUT) patoloji laboratuarı tetkik listesindeki birinci düzey, ikinci düzey (kas biyopsi hariç), üçüncü-dördüncü düzey histopatolojik incelemelerin tamamı talep edilir ise yapılabilmekte olup, özel patolojik tetkiklerden  frozen inceleme, histopatolojik incelemelerden bir kısmı ve hazır boyalı preparat ve/veya parafin blok incelemesi yapılabilmekte özel patolojik incelemelere giren immünhistokimyasal inceleme, immüfloresan mikroskopi vs. gibi incelemeler yapılamamaktadır. Ayrıca elektron mikroskopik inceleme ve standart otopsi incelemesi de yapılamamaktadır.

Patoloji Laboratuvarı’na örnek gönderen birimler; Klinikler(Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum klinikleri başta olmak üzere tüm cerrahi birimler; Göğüs Hastalıkları, Endokrinoloji, Radyoloji başta olmak üzere diğer tüm birimler) ve bu kliniklere ait ameliyathane, lokal müdahale odası ve poliklinik birimleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve KETEM’dir. Bu merkezlerden gönderilen hastalara ait doku ve sitoloji materyalleri mikroskobik inceleme için hazırlanır. Sonuç itibariyle vücuttan alınan tüm parçalar Patoloji Laboratuvarı’na gönderilmelidir.

 

Laboratuarımızda sitolojik ve nonsitolojik tüm biyopsi materyalleri için uluslararası belirlenen standartlar ve prosedürler uygulanmaktadır.