T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Atatürk Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Atatürk Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

5 Haziran Dünya Çevre Günü | Temiz ve sağlıklı yarınlar için bugünden elimizdekileri değerleri koruyalım...

Güncelleme Tarihi: 05/06/2018

web_sablon.jpg

1972 yılında; Birleşmiş Milletlerce İsveç’in Stockholm Kenti'nde Çevre Konferansı’nda kabul edilen bir kararla, 5 Haziran “Dünya Çevre Günü” olarak ilan edildi. 113 ülkenin katıldığı bu toplantıda; sürdürülebilir kalkınma, insanların yaşamlarını iyi bir düzeyde sürdürebilmeleri için gereksinim duydukları doğal kaynakları yenilenebilir biçimde, yani gelecek kuşakları da düşünerek kullanmaları kararı sonrasında, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) kurularak çevre konusunda uluslararası işbirliğine öncülük etme görevi bu örgüte devredildi. Bu konferansta BM “temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamanın temel bir insan hakkı olduğunu karar altına aldı”. Söz konusu konferanstan bu yana çevrenin korunmasına yönelik faaliyetler hız kazandı.

Ülkemizde de bu konuya önem verilmiş olup, anayasamızın 56. maddesinde de “herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” hükmüne yer verilmiş, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak, çevre kirlenmesini önlemek devlet ve vatandaşlar için bir ödev olarak belirtilmiştir.

Sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesi ancak sağlıklı bir çevre ile mümkündür. Çevrenin bozulması ve çevre sorunlarının ortaya çıkması, genellikle insan kaynaklı etkenlerin doğal dengeleri bozmasıyla başlamıştır. İnsanın çevresiyle oluşturduğu doğal dengeyi meydana getiren zincirin halkalarında meydana gelen kopmalar dengenin bozulmasına sebep olmakta ve çevre sorunlarını oluşturmaktadır. İnsanların çevre açısından karşı karşıya kaldığı başlıca sorunlar şöyle özetlenebilir:

Hava, su, toprağın kirlenmesi ve kirlilikle birlikte önemli bir kısmının kullanılamaz hale gelmesi,
Özellikle büyükşehir ve sanayi bölgelerinin çevre kirliliği sebebiyle yaşanamaz hale gelmesi,
Ozon tabakasının delinmesi,
Yerkürenin giderek ısınması,
Kanser ve benzeri hastalıkların artması,
Doğal kaynakların hızla tüketilmesidir.

5 Haziran Dünya Çevre gününün; çevrenin sadece insanlar için değil, bu dünya üzerinde hayat sürdüren tüm canlıların ortak yaşam alanı olduğu bilinci oluşturması ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak dileklerimle Dünya Çevre Gününüz kutlu olsun…

HASTANE YÖNETİMİ