T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Atatürk Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Atatürk Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanımız Dr. Büşra Öz’e muayene için 182’den randevü alınız.

Güncelleme Tarihi: 01/10/2018

Nüfusun yarıdan fazlası çocuk ve gençlerden oluşan ülkemizde, sağlıklı bir toplumsal yapıya ulaşabilmek; kişilerin çoğunluğunun ruhsal yönden sağlıklı olması ile gerçekleşebilecektir. Bu aşamada ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI biliminin yeri ve önemi ortaya çıkmaktadır. Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalı, hastalıkların biyolojik ve ruhsal yönüyle ilgilenmesinin yanı sıra, çocukların davranışsal ve toplumsal yönüyle de ilgilenen ve bu açıdan eğitime ve koruyucu sağlığa yönelik de çalışan bir uzmanlık dalıdır.
Polikliniğimizde bebeklikten genç erişkinliğe sağlıklı ruhsal gelişim ve patolojik durumları kapsayan çok sayıda duygusal, davranışsal ve gelişimsel durum ve problemlerin psikiyatrik değerlendirme ve tedavisi gerçekleşmektedir. Hastanemizde çocuk ve ergenlerin zeka gelişimleri değerlendirilmekte ve çeşitli alanlarda danışmanlık hizmeti de verilmektedir.

Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniğimizde tanı ve tedavisi yapılan hastalık grupları şunlardır:
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu,
Otizm ve yaygın gelişimsel bozukluklar,
Major depresif bozukluklar
Konuşma bozukluklar,
Zeka geriliği,
Öğrenme bozukluğu,
Dışa atım bozukluğu,
Yıkıcı davranım bozukluğu,
Yeme bozukluğu,
Psikosomatik bozukluklar,
Uyku bozuklukları,
İnternet bağımlılığı,
Obsessif/kompulsif bozukluk,
Anksiyete bozukluğu,
Travma ve stresle ilişkili bozukluklar,
Tik bozukluğu,
Adli psikiyatri,
Bipolar bozukluk,
Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar.


cocuk_ergen1.jpg