İç Hastalıkları(Dahiliye)
12 Aralık 2018

Hastanemizde İç Hastalıkları (Dahiliye) alanında; poliklinik hizmetleri 2. katta, yatan hasta hizmetleri Klinikler girişi zemin katta yürütülmektedir. Dahili alanda yer alan hastalıkların tedavi ve takipleri hekim ve hemşireler tarafından yapılmaktadır. Dahiliye alanında icap usulüyle 24 saat kesintisiz hizmet verilmektedir.