T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Atatürk Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Atatürk Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Evde Sağlık Hizmetleri

Güncelleme Tarihi: 29/01/2020

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ;

Uzman hekim tarafından konulmuş olan tanı ve tedavi çerçevesinde yatağa tam veya yarı bağımlı kronik hastalığı olan hastaların gereksinimlerine uygun olarak bulunduğu ev ortamında sağlık ekibiyle sunulan profesyonel sağlık hizmetlerinin bütünüdür.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞMA SİSTEMİ;

Evde Sağlık Hizmeti mesai saatleri içerisinderandevu sistemiyle çalışır. Hastanın ihtiyacına göre sağlık profesyoneli tarafından ziyaret planı oluşturulur. Hasta ziyaretleri bu plan dâhilinde gerçekleşir. Evde sağlık hizmetleri ekibi hasta ziyareti öncesinde hasta/hasta yakınını bilgilendirir.

ACİL DURUMLAR;

Acil durumlarEvde Sağlık Birimi hizmet kapsamı alanına girmemektedir. Bu durumlarda 112 acil ambulans servisini arayınız veya acil hizmeti veren en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

BAŞVURU;

Evde Sağlık Hizmetlerine başvuru hasta, hasta yakını, diğer kişi veya kurumlar tarafından tek başvuru hattı olan

444 3 833 numaralı çağrı merkezi aranarak yapılmaktadır.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

 • Yatağa bağımlı hastalar,

 • Kronik hastalığı olanlar ( KOAH vb.)

 • Engelli hastalar,

 • Nörolojik hastalıklar,

 • İleri derece kas hastalıkları,

 • Palyatif bakıma ihtiyaç duyulan son dönem hastalar,

 • Ameliyat veya hastalık sonrası tedavisinin evinde devam etmesi gereken hastalar,

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN KAPSAMI;

 • Genel muayene

 • Uzman doktor tarafından uygun görülen tahlilin ev ortamında alınması,

 • Uzman doktor tarafından verilen tedavinin (serum, enjeksiyon vb.) ev ortamında uygulanması,

 • İlaç, bez, mama vb. raporların çıkarılması için yardımcı olunması,

 • Hastanede takılan mesane sondası takibi ve değişimi,

 • Hastanede takılan nazogastrik sonda takibi ve değişimi,

 • Pansuman (Ameliyat, Bası yarası vb.)

 • Hastanın ve ailesinin, evde sağlık süresince üstlenebilecekleri görevler ile hastalık ve bakım süreçleri hakkında bilgilendirilmesi,

 • Hasta ve hasta yakınına tıbbi konularda eğitim ve danışmanlık verilmesini,

 •  Gerekli görülen hallerde hastanın ilgili sağlık kuruluşuna ve/veya sağlık kuruluşundan evine

 • Naklinin sağlanması,

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ HİZİMET SONLANDIRMA NEDENLERİ;

 • Hizmet kapsamındaki hastanın iyileşmesi,

 • Hizmet kapsamındaki hasta için uygulanan bakım ve tedavinin, sağlık personeli gerektirmeden yapılabilecek hale gelmesi,

 • Hasta veya hasta yakınının hizmeti sonlandırmayı talep etmesi,

 • Hastanın vefat etmesi,

 • Hasta veya hasta yakınının tedaviye uyumsuz davranışları, direnç göstermeleri, önerilere uymamaları,

 • Hastanın hizmet aldığı il sınırları dışına taşınması,

EVDE TAHLİL ALINMASI İÇİN;

Uzman hekim tarafındanonaylı yapılacak tahlillerin belirtildiği istem kâğıdı alınması gerekmektedir.

NAKİL AMBULANSINDAN RANDEVU ALMAK İÇİN;

 • Randevu almak için evde sağlık hizmetleri 10-15 gün önceden aranmalıdır.

 • Nakil ambulansı ile hastaların gidecekleri bölümden mutlaka randevu almaları gerekmektedir.

 • Hastayı transfer etmek için evde en az 2 kişi bulunmalıdır.

 • Donanımlı ve obez ambulans ihtiyacı olan hastalar randevu alırken mutlaka ambulans türünü belirtmeleri gerekmektedir.

 • İl dışına taşınacak hastaların ilgili bölümden sevk getirmeleri gerekmektedir. Ayrıca il dışına taşınacak hastaların gidecekleri bölümden mutlaka randevusu olması gerekmektedir.

NOT: Adres değişikliği durumlarında 444 38 33 no’lu ulusal çağrı merkezini arayarak adres değişikliği bildiriniz

                                         

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ İLETİŞİM NO: 0 (380) 529 13 20 – Direk Hat