Deri ve Zührevi Hastalıkları (Cildiye)
01 Ekim 2021

Hastanemizde Cildiye alanında; poliklinik hizmetleri 2. Katta, yatan hasta hizmetleri ise zemin kat kliniklerde yürütülmektedir. Cildiye polikliniğinde kriyoterapi işlemi yapılarak hasta ihtiyaçları karşılanmaktadır. Cildiye alanında; cilt hastalıkları kapsamında yer alan hastaların ve hastalıkların tedavi ve takipleri 24 saat kesintisiz icap usulüyle sürdürülmektedir.