Nöroloji
14 Ocak 2019

            Hastanemizde nöroloji alanında poliklinik hizmetleri zemin katta, yatan hasta hizmetleri ise 2. Kat kliniklerde verilmektedir. Nöroloji uzman hekimlerimiz icap usulüyle hizmet vermektedirler. Hastaların acil servis ve poliklinikte tetkik ve muayene sonuçlarına göre değerlendirmesi yapılarak yatış işlemleri gerçekleşebilmektedir.

            Nöroloji alanında; iskemik inme, hemorajik inme, geçici iskemik atak, baş ağrısı, migren, epilepsi(sara) hastalığı, Parkinson, Alzheimer, nöropatik ağrı, baş dönmesi gibi hastalıkların tanı ve tedavi süreçleri yürütülmektedir. Bunun yanı sıra; MR, tomografi, Doppler, EEG, EMG gibi nörolojik tanılara yardımcı olan tetkikler doktor kararı doğrultusunda hastanemizde yapılabilmektedir.