Klinik Hakkında
27 Mayıs 2022

  • Kardiyoloji alanında; poliklinik hizmetleri ve yatan hasta hizmetleri 2. Katta verilmektedir.
  • Muayene ve tetkik sonuçları doğrultusunda gerekli takip ve tedaviler planlanmakta, yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde takip edilebilmektedir.
  • Ayrıca; Efor testi ve EKO tetkiği de hastanemiz bünyesinde sürdürülmektedir.
  • Hastanemizde kardiyoloji hizmetleri 24 saat kesintisiz icap usulüyle sürdürülmektedir.